๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

หน้าหลัก | กิจกรรมสร้างลานธรรม 100 ปี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

ระบบ
รับทราบเอกสาร Online


*** รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (คลิก)